chi phí thuê nhà máy điện thoại di động và sàng lọc